Velkommen til Prosess-Styring AS på nett!

Vi er leverandør av kvalitetsinstrumentering til måling i væsker!

Vi leverer online- og laboratorie instrumenter blant annet til kommunal vann og avløp sektor, prosessindustri, næringsmiddelindustri, oljeindustri, fiskeoppdrett og laboratorier.

I over 35 år har vi fremstått som en solid og trygg leverandør i det norske markedet, hvor vår målsetning har vært å tilfredsstille våre kunders måletekniske behov.

Siden 1997 har vi vært norsk importør og forhandler av varesortimentet til Hach, som ble etablert så tidlig som i 1933 og i dag er verdensledende innen instrumentering for måling av miljøparameter i væske.

Vi har vår egen tekniske avdeling som betjener våre kunder i Norge med, igangkjøring, support, kalibrering og reparasjon av utstyret vi selger.

Vi tar forbehold om feil og mangler på denne hjemmeside.

Siden er sist oppdatert: 06.10.2021
Vann